• Početna
  • Katalozi
  • Kvalitet pre svega
  • Aktuelnosti
  • Kontakt

Ormani se montiraju na poliesterska postolja nadzemna ili uzemna u zavisnosti od vrste terena. Postolja se lako postavljaju i omogućavaju jedno stavan pristup pri radu. U tabeli su date osnovne dimenzije u zavisno sti o d želje kupca izrađujemo ih u raznim varijantama, a mo žemo ih ispo ručiti u ko mpaktno j celini ili u delo vima.

POSTOLJA POLIESTERSKIH ORMANA 320x235

Kodni broj Način ugradnje Tip postolja Dimenzija (mm)
5082 810 Nadzemno P-SSN 320x370x2 35
5082 812 Nadzemno P-SSN 320x665x2 35
5082 815 Uzemno P-SSU 320x1055x2 35
5082 817 Uzemno P-SSU 320x1200x2 35