MRO1 slobodnostojeći uzemni orman

U gornjem delu poliesterskog uzemnog postolja na zaahtev kupca izrađujemo posebni prednji deo sa vratima i bravom za ugrandju osigurača i prekidača do 160A.

MRO1 slobodnostojeći uzemni orman5-4

 

2015 © Feman doo