• Početna
  • Katalozi
  • Kvalitet pre svega
  • Aktuelnosti
  • Kontakt

MODULARNO MERNO RAZVODNI ORMANI OD POLIESTERA MRO1 260x665x250

Koristi se za montažu jednog mernog uređaja. Za montažu više mernih uređaja moguse nizati jedan pored drugog i jedan iznad drugog.     Kodni broj Način ugradnje Tip Dimenzija mm Stepen zaštite 5086030 Stubni MRO1-S 260x655x250 IP 54 5086031 Zidni MRO1-Z...

MRO1 slobodnostojeći uzemni orman

U gornjem delu poliesterskog uzemnog postolja na zaahtev kupca izrađujemo posebni prednji deo sa vratima i bravom za ugrandju osigurača i prekidača do 160A.  

MRO1 primeri

Vrste, upotreba I primeri ormana   MRO1 320x665x235 Mogu se koristiti kao merni, merno-komadni, za uličnu rasvetu, razvodni, komadni ormani za automatiku u pogonima itd.