• Početna
  • Katalozi
  • Kvalitet pre svega
  • Aktuelnosti
  • Kontakt

 

Koristi se za blombiranje strujnih rednih stezaljki. Izrađuju se o d pro vidnih plastičnih masa viso ko g kvaliteta.

 

POKLOPAC ZA BLOMBIRANJE ZA STRUJNE REDNE STEZALJKEPOKLOPAC ZA BLOMBIRANJE ZA STRUJNE REDNE STEZALJKE

 

Kodni broj Naziv Tip                          Pakovanje kom Masa kg/100kom
5000188 Poklopac za blombiranje FRS 4-16/4 FPB 4-16/4 100 1.5
5000189 Poklopac za blombiranje FRS 16-35 FPB-D 16-35/2 100 2.5