• Početna
  • Katalozi
  • Kvalitet pre svega
  • Aktuelnosti
  • Kontakt

STRUJNA REDNA MODULARNA STEZALJKA FRS

Koristi se za šemiranje mernih i razvodnih ormana. Kućište je izrađeno o d viso ko kvalitetnih uvo znih plastičnih masa, samo gasivo sti V-0 i odpornost na zagrevanje 110°C bez deformisanja. Ko ntakti su izrađeni o d mesinganih pro fila ko ji o mo gućavaju isto...

STRUJNA REDNA MODULARNA STEZALJKA MRS 4-16

Koristi se za šemiranje mernih i razvodnih ormana. Kućište je izrađeno o d viso ko kvalitetnih uvo znih plastičnih masa, samo gasivo sti V-0 i odpornost na zagrevanje 110°C bez deformisanja. Ko ntakti su izrađeni o d mesinganih pro fila ko ji o mo gućavaju isto...

POKLOPAC ZA BLOMBIRANJE ZA STRUJNE REDNE STEZALJKE

  Koristi se za blombiranje strujnih rednih stezaljki. Izrađuju se o d pro vidnih plastičnih masa viso ko g kvaliteta.     Kodni broj Naziv Tip                          Pakovanje kom Masa kg/100kom 5000188 Poklopac za blombiranje FRS 4-16/4 FPB 4-16/4...